MDPI DOO Beograd je kompanija osnovana u Avgustu 2016-te godine sa sedištem u Naučno Tehnološkom Parku na Zvezdari. Naš tim trenutno čine 8 IT stručnjaka angažovanih na razvoju SciForum.net platforme. Takodje postoji i redakcijsko odelenje koje broji 4 zaposlenih. SciForum.net korisnicima omogućava organizovanje i učestvovanje na eKonferencijama, pruža informacije o najnovijim radovima iz oblasti nauke kao i povezivanje i praćenje profila drugih korisnika platforme. SciForum.net poseduje bazu sa preko 80 miliona naučnih radova i drugih informacija iz naučne zajednice.

MDPI trenutno objavljuje više od 160 naučnih časopisa, uključujući Molecules, Sensors, IJMS, Marine Drugs, Energies, IJERPH i drugi međunarodno priznate časopise. Više od 12.800 naučnika i akademskih urednika su sarađivali sa MDPI-em: među njima, takođe ima dobitnika Nobelove nagrade. Danas, više od 216,400 autora iz raznih zemalja sveta su objavili članke u časopisima MDPi. Za više informacija, posetite naš glavni sajt www.mdpi.com/about..

Belgrade