Naša kompanija

MDPI, Multidisciplinary Digital Publishing Institute jedna od vodećih kompanija Open Access izdavaštva u svetu, osnovana je u junu 1996. godine. Trenutno objavljujemo više od 170 naučnih časopisa u preko deset naučnih oblasti. 91% radova objavljenih u 2016. dostupni su na Web of Science.

Pored izdavaštva, nudimo i sledeće usluge:

  • Sciforum (sciforum.net) je platforma za akademsku komunikaciju i saradnju na kojoj naučnici besplatno mogu da kreiraju konferencije i učestvuju u grupnim diskusijama.
  • Prprints (preprints.org) je neprofitabilna platforma za brzu objavu rezultata istraživanja pre recenzijske obrade.
  • JAMS je sistem za dostavu naučnih radova, koji uključuje sve korake od podnošenja rada do publikacije, uključujuci i recenziju. Takodje nudimo i podršku za manje i srednje izdavače (http://www.mdpi.com/publishing_service).